ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ З СИСТЕМОЮ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2024.29.52-59

Ключові слова:

транспортно-пересадочний вузол, об’єкти обслуговування, принципи, умови та обмеження розміщення транспортно-пересадочних вузлів в межах міст

Анотація

Автором на основі проведених досліджень зроблено низку пропозицій щодо формування транспортно-пересадочних вузлів у межах міста. Крім іншого, описані принципи формування транспортно-пересадочних вузлів, основні умови їх розміщення у місті та можливі обмеження щодо їх розміщення.

Серед проаналізованих робіт не виявлено формулювання принципів організації об'єктів обслуговування у структурі транспортно-пересадочних вузлів. Подальші дослідження автора будуть направлені у дане русло.

Посилання

Древаль І. В. Архітектурно-містобудівний розвиток залізничних вокзальних комплексів в контексті національної транспортної стратегії України. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К., КНУБА, 2018. Вип. 51. с. 221 – 229

Древаль І. В. Методологічні основи містобудівного розвитку залізничних вокзальних комплексів : автореф. дис. ... д-ра архіт. : 18.00.04; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. Полтава, 2013. - 36 c. - укp.

Древаль І. В. Принципи містобудівного формування залізничних вокзальних комплексів: Містобудування та територіальне планування. К., КНУБА, 2012. Вип. 45. с. 246 – 253

Древаль И.В. Объединенные вокзальные комплексы как структурообразующие факторы в развитии города : Устойчивое развитие городов; Вип. 36. К.: Техніка, 2002. с. 68 – 71.

Древаль И.В. Объединенные железнодорожно-автобусные комплексы в структуре современного города: Сборник научных трудов. Киев НИИП градостроительства. – Вопросы формирования транспортных систем городов. К.: КиевЗНИЭП, 1990. с. 54 – 60.

Древаль І. В. Структурні принципи композиційного моделювання об’єднаних вокзальних комплексів: автореф. дис. канд. архіт.: 18.00.01. ХДТУБА. Харків 2002. 15 c. - укp.

Дорохіна Г.І., Кедровський П.П., Коновал А.С. Організація регіональної структури аеротрополісів на базі існуючої мережі аеропортів України: Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the XIII International scientific and practical conference. Berlin, Germany. 2022. Pp. 299-305. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-ACHIEVEMENTS-INNOVATIONS...-19-21.06.22.pdf

Дорохіна Г.І., Тенденції формування ТПВ в українських містах / Г.І. Дорохіна, С.Ф. Юнаков, О.О. Авраменко // Modern research in science and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2023. Pp. 382-394. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-science-and-education-9-11-11-2023-chikago-ssha-arhiv/.

Пустовойт Р.О. Планувальні рішення зупиночних пунктів транспорту у транспортно-пересадочних вузлах аеропортів. Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. Архітектура та будівництво. 2023. Вип. 27. с. 83-92. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2023.27.11

Касім М.Б. Принципи архітектурно-планувальної організації терміналів аеропортів (на прикладі аеропортів Іраку): дис. канд. арх.:18.00.02. Київ: КНУБА, 2019. – 255 с.

Рочняк Ю. Архітектура будівель вокзалів залізниці Івано-Франківськ - Вороненка / Ю. Рочняк // Містобудування та територіальне планування. К., КНУБА, 2023. Вип. 84. с. 294 – 308. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.294-308

Рочняк Ю.А. Формування архітектури будівель вокзалів залізниці Львів - Сянки / Ю.А. Рочняк // Містобудування та територіальне планування. К., КНУБА, 2022. Вип. 80. с. 334 – 346. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.334-346

Щурова В. А. Архітектурно-планувальна організація міської забудови у зоні впливу ТПВ: дис. кандидата архітектури: 18.00.04 / Щурова Вікторія Анатоліївна. К., 2005. – 178 с.

Куцевич В.В. Пропозиції формування об’єктів попутного обслуговування у зонах громадської активності населення. Архітектурний вісник КНУБА Наук.-техн. зб. Київ: КНУБА, 2023. Вип. 28. – С. 38 - 45. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.28.38-45

Тімохін В.О., Гарбар М.В., Щурова В.А. Концептуальність і раціональність в організації підземних просторів транспортно-пересадочних вузлів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, вип. 67с. 382–393. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.382-393

Тімохін В.О. Гарбар М.В., Щурова В.А. Особливості використання підземних просторів для велосипедних стоянок у складі транспортно-пересадочних вузлів. Архітектурний вісник КНУБА Наук.-техн. зб. Київ: КНУБА, 2023. Вип. 28. – С. 118 - 127. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.28.118-127

ДМИТРИЙ АРАНЧИЙ ARCHITECTS. ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ В КИЕВЕ. НОВАЯ ПЕРЕСАДКА НА МЕТРО СЫРЕЦ. URL: https://aranchii.com/ru/blog/syrets-transportnyi-uzel-kiev/

TOD GUIDE FOR URBAN COMMUNITIES URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://environmentaldocuments.com/embarq/TOD_Guide_Urban_Communities_English_EMBARQ.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-16

Номер

Розділ

Articles