Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

До опублікування у фаховому науковому виданні приймаються наукові статті, що раніше не публікувалися і присвячені таким тематикам:

 1. «Теорія та історія архітектури»;
 2. «Містобудування»;
 3. «Архітектура будівель та споруд».

 

Обсяг рукопису статті: не менше ніж 6 сторінок А-4 (кількість символів у всій статті, разом з пробілами 15-25 тисяч).

Мова статті: українська, російська, англійська

 

Загальні вимоги до оформлення рукопису статті:

 • Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: зліва – 1,8 см, справа - 2,5 см, зверху - 2 см, знизу – 2,7 см. Поля дзеркальні.

 • Колонтитули: зверху 1,25 см, знизу – 1,6 см.

 • Абзацний відступ − 1,0 см.

 • Шрифт - Times New Roman Cyr, кегль – 11 пт, інтервал 1,15.

 • Текст вирівнюється по ширині сторінки

 • Номери сторінок не проставляються

 • Внутрішньо-текстові посилання та бібліографія оформлюються відповідно до гарвардської системи, подаються мовою оригіналу та дублюються окремим блоком латинкою

 • Статті подаються в форматі *.doc.

 • Назва файлу повинна містити номер тематики публікації та прізвище першого автора латинкою (наприклад, 6_Avramenko.doc – тобто подається за темою «дизайн»).

 

Структура статті :

 • Відомості про авторів

  • ініціали і прізвище автора та співавторів (вирівнювання по центру без відступів, жирний)

  • Посада та місце роботи, місто (вирівнювання центру без відступів, курсив)

  • e-mail: (вирівнювання по центру без відступів)

  • orcid (вирівнювання по центру без відступів)

 • Назва статті (вирівнювання по центру без відступів, кегль – 14 пт, жирний, всі літери назви - великі)

 • Копірайт (вирівнювання по лівому краю без відступу, курсив)

 • Анотація (обсягом 1800-2000 символів, курсив, жирний, відступ зліва – 1 см, абзац – 1 см)

 • Ключові слова (в кількості до 6-ти слів чи словосполучень, курсив, жирний, відступ зліва – 1 см, абзац – 1 см)

 • Постановка проблеми (вступ)

 • Аналіз останніх досліджень та публікацій

 • Мета статті

 • Виклад основного матеріалу

  • Рисунки приймаються у форматі *.jpg або *.png. з розширенням 300dpi на розмір зображення при друці. Зображення подаються у вмісті таблиці, підпис ілюстрації дається під зображенням в окремій клітинці, також в дужках слід дати посилання на джерело або (фото автора). Вирівнювання по центру без відступів, кегль 10 пт, курсив. Рисунки нумерується, а в тексті подаються посилання на рисунки (Рис. 1).

  • Таблиці подаються без заливання та без вертикальних ліній. Шрифт в таблиці повинен відповідати шрифту статті. Заголовок таблиці та її номер вирівнювання з правого краю сторінки над таблицею.

  • Формули подаються у редакторі формул MS Equation, вирівнювання - по центру сторінки, нумерація формул ставиться в кінці рядка.

 • Висновки

 • Бібліографія (блок посилань мовою оригіналу без нумерації, після якого продублюйте всі посилання у ще одному блоці латинкою з перекладом назви та транслітерацією інших частин посилання)

  • Посилатися слід на статті опубліковані в науково-метричних виданнях або монографіях;

  • При посиланні на публікації з науково-метричних видань слід вказувати DOI статті.

  • Допускається лише аргументоване посилання на попередні публікації автора;

  • Не рекомендується посилатися на тези чи інтернет-матеріали із назвою з екрану, тощо;

 • Відомості про авторів (англійською мовою)

  • ініціали і прізвище автора та співавторів (вирівнювання по центру без відступів, жирний)

  • Посада та місце роботи, місто (вирівнювання по центру без відступів, курсив)

  • e-mail: (вирівнювання по центру без відступів, курсив)

  • orcid (вирівнювання по центру без відступів, курсив)

 • Назва статті (англійською мовою, вирівнювання по центру без відступів, кегль – 14 пт, жирний, всі літери назви - великі)

 • Копірайт (англійською мовою, вирівнювання по лівому краю без відступу, курсив)

 • Анотація (обсягом 1800-2000 символів, англійською мовою, курсив, жирний, відступ зліва – 1 см, абзац – 1 см)

 • Ключові слова (англійською мовою, в кількості до 6-ти слів чи словосполучень, курсив, жирний, відступ зліва – 1 см, абзац – 1 см)

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.