Редакційний штат

Відповідальний редактор

Слєпцов Олег Семенович, доктор архітектури, професор, Народний архітектор України. КНУБА, професор, завідувач кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування  scholar.google

Заступник відповідального редактора

Петришин Галина Петрівна, канд арх., професор. Національний університет «Львівська полімехніка», Завідувач кафедри містобудування orcid.org

Відповідальний секретар

Ніканоров Сергій Олександрович,канд арх. КНУБА, доцент кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування scholar.google

Редколегія

Кристина Папржица, доктор архітектури, професор. Краківська Політехніка імені Т.Косцюшки, Польща orcid.org

Домініка Кушнєж-Крупа,доктор архітектури, професор. Краківська Політехніка імені Т.Косцюшки, Польща orcid.org

Юстина Кобиларчик, доктор архітектури, професор. Краківська Політехніка імені Т.Косцюшки, Польща scholar.google orcid.org

Івашко Юлія Вадимівна, доктор архітектури, професор. КНУБА, професор кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування e-mail scholar.google

Сергейчук Олег Васильович, доктор технічних наук, професор. КНУБА, професор кафедри архітектурних конструкцій scholar.google

Орленко Микола Іванович, доктор архітектури, професор. КНУБА, професор кафедри міського будівництва e-mail orcid.org

Дьомін Микола Мефодійович, доктор архітектури, професор. КНУБА, завідувач кафедри міського будівництва e-mail orcid.org

Булах Ірина Валеріївна, кандидат архітектури, доцент. КНУБА, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища e-mail orcid.org