ТИПОЛОГІЯ СПОСОБІВ ОЗНАКУВАННЯ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ СПАДЩИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2024.29.40-51

Ключові слова:

ознакування, архітектурна спадщина, містобудівна спадщина, збереження, охорона, цінність

Анотація

У статті розглянуто проблему представлення об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини у сучасному середовищі. Більшість таких об’єктів невідомі суспільству, не досліджені, стан їх збереженості є критичним або вони тільки частково збережені, але в той же час цінність та унікальність таких об’єктів є надбанням всього народу. Тому необхідним є проведення заходів із збереження та охорони цінних історичних архітектурних та містобудівних комплексів, а також їх ознакування за допомогою комплексу заходів, розроблених індивідуально для кожного об’єкту. У статті розроблено типологію способів ознакування архітектурно-містобудівної спадщини. Серед варіантів способів ознакування: площинні та об’ємно-просторові трасування,  інформаційні знаки-символи, експонування наземних та підземних фрагментів об’єкту, макетні об’ємно-просторові композиції, інтерактивні та мультимедійні інфобокси, інформаційні та навігаційні системи, 3D реконструкції втрачених об’єктів та ін. У процесі пошуку та розроблення варіантів ознакування української спадщини було досліджено та проаналізовано варіанти ознакування частково та повністю втрачених цінних історичних ансамблів та комплексів у світі.

Посилання

Бевз, М. (2003), "Збереження та реґенерація історичних центрів міст в західній та центрально-східній Європі", Проблемы теории и истории архитектуры Украины. Сб. науч. трудов. Архитектурное наследство и дизайн, Вып. 4, ОГАСА, Одесса, сс. 152-169.

Булах І. (2016). Принципи символізації архітектурно-художнього образу міського середовища. – Рукопис. – дис. канд. арх., Київ.

Жукова, О. (2004), "Музеєфікація замкових комплексів України як один з засобів їх збереження", режим доступу: http:// www. myslenedrevo. com.ua/ studies/ arox /2004/ zhukova.html.

Кепін, Д. (1999), "Зарубіжний досвід популяризації пам’яток первісної археології та його використання для потреб туризму в Україні", Туристично-краєзнавчі дослідження, Вип. 2, Київ, сс. 540-551.

Прибєга, Л. В. (2004), "Історичне середовище як пам’яткоохоронна категорія", Українська академія мистецтва, Вип. 11, сс. 177-185.

Прибєга, Л. (2012), "Музеєфікація об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини: (Методологічний аспект)", Українська академія мистецтва, Вип. 19, сс. 159–166.

Сафонова, Т. (2013), "Елементи архітектурно-археологічних пам’яток в дизайні міського середовища", Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій: зб. наук. пр. за результатами 4-ї міжнародної конференції молодих науковців, Видавництво Львівської політехніки, Львів, сс. 128-133.

Стасюк, О. (2000), "До проблеми інвентаризації пам’яток архітектури", Региональные проблемы архитектуры и градостроительства, №2, Одесса, сс. 143-151.

Тимофієнко, В. (2004), "Охорона культурної спадщини та проблеми забудови центрів сучасних міст", Художня культура. Актуальні проблеми, Вип. 1, Муз. Україна, Київ, сс. 91-106.

Gardziński, Z. i inni (2019), Encyklopedia Chełma. T. 2, Miejsca. Cz. 2, L-Ż, Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ss. 146-149.

ICOMOS Tourism Handbook for World Heritage Site Managers (1993). ICOMOS, 132 p.

Kozioł, A. (2008), Na krakowskich Plantach, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 49.

Łukomska, Z., Prokopciw, P. (2013), "Wyeksponowanie światłem wartości architektonicznych Twierdzy Ivano-Frankowsk – (Stanisławów)", architektury, praca zbiorowa pod redakcją B. Szmygina, ss. 173-180. Wartościowanie zabytków Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa

Motak, M. (1999), "Elementy nowatorskie i tradycyjne w kompozycij urbanistycznej wybranych renesansowych założeń miejsko-rezydencjonalnych w Polsce", Studia z historij architektury i urbanistyki, Kraków, ss. 196-215.

Pawłowski, K. (1986), "Zasady ochrony, odbudowy i rewaloryzacji historycznych zespołów urbanistycznych", Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja, T. 1, Miasta historyczne, Pod red. W. Kalinowskiego, Arkady, Warszawa, ss. 48-92.

Polak, T. (1974), Oznakowanie zabytków architektury i budownictwa. Ochrona Zabytków 27/2 (105), 116-128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-16

Номер

Розділ

Articles