ДОСВІД ФОРМУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.149-156

Ключові слова:

житловий комплекс, багатофункціональний комплекс, архітектурний простір, планувальна організація

Анотація

У статті розглядається питання багатофункціональних комплексів з житловим осередком. Аналізується саме поняття, багатофункціональний житловий комплекс(БФЖК)- що це будівля, або ансамбль будівель в якому поєднані житлові та комерційні простори. Наводиться актуальність теми, та перспективність такого будівництва. Визначено найпопулярніші типи таких будівель, їх особливості. Розглядаються сучасні види багатофункціональної забудови: «The hybrid buildings», «Mixed use buildings» та «Multifunctional buildings», чим вони відрізняються. Аналізується ситуація, яка складається на даний момент в нашій країні, досвід  вітчизняного проєктування таких об’єктів. Виявлені закономірності такого будівництва в Україні. Наводяться приклади українських проєктів багатофункціональних житлових комплексів, їх структура та особливості: «Rusaniv residence», «Podil Plaza & Residence», «Poetica», «San Francisco Creative House». Прийшли до висновку, що такий тип будівництва і на далі буде стрімко розвиватись, та створювати нові види будівель.

Посилання

Aurora Fernández Per, Javier Mozas, Javier Arpa, 2014. This is hybrid. An analysis of mixed-use buildings. Іспанія: a+t research group.

Буравченко С.Г., Теплова А.В., 2021. Досвід формування багатофункціонально житлово-громадських комплексів у складі житлових районів. В: Національний авіаційний університет. ХIІ Міжнародна практична конференція Архітектура та екологія. Online, 9-11.11.2021.Київ: НАУ.

Мінрегіонбуд України, 2018. ДБН В.2.2-9-2018 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Київ: Мінрегіонбуд України.

Моркляник О.І., Лещенко С.В., 2014. До визначення поняття багатофункційного житлового комплексу. Містобудування та територіальне планування,[online] (53), с.357-365. Доступно:

< http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2014_53_45 >[Дата звернення 10 жовтня 2022]

Ferdison Cayetano, 2022. Mixed-Use Buildings: Advantages & How to Manage Access. [online] ButterflyMX. Доступно:< https://butterflymx.com/blog/mixed-use-building/>[Дата звернення 10 жовтня 2022]

Цайдлер Є., 1988. Многофункциональная архитектура. Перевод з англійської мови Бочарова Ю.А. Москва: Стройиздат.

Aurora Fernández Per, Javier Mozas, Javier Arpa, 2014. This is hybrid. An analysis of mixed-use buildings. Spain: a+t research group.

Buravchenko S.G., Teplova A.V., 2021. Experience in the formation of multi-functional residential and public complexes as part of residential districts. In: National Aviation University. XII International practical conference Architecture and ecology. Online, 9-11.11.2021. Kyiv: NAU.

Ministry of Regional Development of Ukraine, 2018. DBN V.2.2-9-2018 Buildings and structures. Public buildings and structures. Kyiv: Ministry of Regional Construction of Ukraine.

Morklyanyk O.I., Leshchenko S.V., 2014. To define the concept of a multifunctional residential complex. Urban planning and territorial planning, [online] (53), pp. 357-365. Available at: < http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2014_53_45 >[Date of reference 10 October 2022]

Ferdison Cayetano, 2022. Mixed-Use Buildings: Advantages & How to Manage Access., [online] ButterflyMX. Available at:< https://butterflymx.com/blog/mixed-use-building/>[ Date of reference 10 October 2022]

Zeidler E., 1988. Multy-Use architecture. Translation from English by Yu.A. Bocharova. Moscow: Stroyizdat.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-05

Номер

Розділ

Articles