МІСТОБУДІВНІ ВИМОГИ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС НЕПРИВАТИЗОВАНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА РОЗМІЩЕНИХ НА НИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.30-36

Ключові слова:

містобудівні вимоги, приватизація, земельні ділянки, нерухоме майно, формування земельних ділянок

Анотація

Стаття присвячена визначенню правового статусу об’єктів нерухомості (будівель і споруд), які знаходяться у власності приватних осіб та розташовані на землях державної та комунальної власності, у контексті дотримання містобудівних норм при їх розміщенні, а також при формуванні земельних ділянок. Нормальне користування земельною ділянкою без використання розташованих на ній об’єктів нерухомості неможливе, як і зворотна ситуація – експлуатація  об’єктів нерухомості є одночасно використанням земельної ділянки, на якій ці об’єкти розташовані. Внаслідок  введення інституту приватної власності в кінці минулого століття, існує значна кількість об’єктів нерухомості, які знаходяться у власності приватних осіб, розташованих на землях державної та комунальної власності, причому земельні ділянки під цими об’єктами можуть бути несформованими або право приватної власності на них не оформлене. В результаті цього, а також постійних змін в законодавстві (особливо, містобудівному), формування або ж оформлення права приватної власності на такі ділянки є складним, подекуди юридично неврегульованим процесом.

Вищі судові інстанції України здійснюють намагання формувати єдину правозастосовну практику щодо: а) визначення статусу неприватизованих земельних ділянок, на яких розташована приватна власність та б) єдиного підходу до визначення меж таких ділянок на підставі застосування положень містобудівних норм. Приватизація земельних ділянок, на яких розміщені житлові будинки і споруди, відповідно до практики Верховного Суду, повинна здійснюватися на підставі положень містобудівних норм. У пріоритет поставлені ті норми, які встановлені для сформованої забудови і стосуються догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту, а також протипожежних відстаней (однак їх дотримання в межах сформованої забудови не завжди є можливим).

Посилання

Ганець, С. В., 2018. Принципи формування житлових утворень на постпромислових територіях (на прикладі Львова): дис. ... канд. архітектури: спец. 18.00.01. Національний університет «Львівська політехніка», Львів. 233 с.

ДБН Б.2.2.-12:2019 «Планування і забудова територій», затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.04.2019 № 104.

ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення», затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2019 № 87.

Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000: Класифікатор Держкомстандартизації від 17.08.2000 № 507.

Земельний кодекс України : Кодекс від 25.10.2001 № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27.

Коник, С. І., 2021. Ущільнення забудови території історично сформованих міст (на прикладі Львова): дис. ... канд. Архітектури: спец. 18.00.01. Національний університет «Львівська політехніка», Львів. 306 с.

Корнєєв, Ю.В., 2015. Особливості права приватної власності на землю. Публічне урядування. № 1. С. 97-106.

Мисак, Н.Р., 2018. Формування ідентичності районів масової житлової забудови 1960-1980-х pp.: дис. канд. архітектури : спец.18.00.01. Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України, Львів. 290 с.

Околович, М. Є., 2018. Адміністративно-правове регулювання містобудівної діяльності органами місцевого самоврядування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07; Одес. держ. ун-т внутр. справ. Одеса. 258 с.

Пономаренко, К.Д., 2021. Належне здійснення права на забудову земельної ділянки: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса. 193 с.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 11 листопада 2020 року у справі № 159/2421/19.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 14 листопада 2018 року у справі № 445/490/15-ц.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 10 жовтня 2018 року у справі № 490/14322/14-ц.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 18 вересня 2018 року у справі № 910/32643/15.

Постанова Верховного Суду у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду від 16 березня 2020 року у справі № 675/2372/16-ц.

Про затвердження Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна» : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1442.

Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України : Наказ Мінбуд України від 10.04.2006 № 105.

Про судову практику у справах про спадкування: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 7.

Ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30 липня 2020 року у справі № 910/32643/15.

Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

Черкаська, Н. В., 2008. Обмеження прав на земельні ділянки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06. Х.. 19 с.

Швець, В. Д., 2014. Зміст права землекористування в Україні: адміністративно-правовий аспект. Європейські перспективи. № 10. С. 140-145.

Щербяк, Ю. В., 2020. Правові форми переходу права власності на земельні ділянки громадянам України: дис. ... доктора філософії: спец. 12.00.06. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса. 257 с.

Ясінський, М. Р., 2018. Відтворення кварталів житлової забудови центральних частин малих історичних міст : дис. канд. архітектури: спец. 18.00.01. Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України, Львів. 303 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-05

Номер

Розділ

Articles