ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ЛАНДШАФТНИХ ТЕАТРІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.190-198

Ключові слова:

ландшафтний театр, культурно-видовищний та дозвіллєвий заклад, сценічно-глядацьке середовище, фактори впливу на архітектуру

Анотація

Стаття присвячена проблематиці формування архітектури ландшафтних театрів на території України в реаліях, що склалися в процесі розвитку типології та розташування даних культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів в сучасних умовах.

В статті досліджується специфіка розташування ландшафтних театрів в залежності від функціонального призначення, місткості глядацького залу і рівня відвідуваності різноманітних за жанром театралізованих дійств просто неба на території України.

На базі отриманих результатів фахового анкетування і аналізу статистичних даних щодо театрально-концертної мережі в Україні автором запропоновано 15 факторів, що формують сучасну архітектуру українських ландшафтних театрів. Автором досліджено, як наведені чинники видозмінюють глядацько-сценічне середовище та показано засоби і прийоми, що дозволяють створювати гармонійний простір театру.

До переліку вказаних вище чинників впливу на формування архітектури ландшафтних театрів в Україні слід віднести такі фактори, як: місткість глядацького залу; функціональне призначення споруди; місце розташування театру; режим відкритості глядацького залу та сцени; особливі умови зони локації театру просто неба.

Крім того, автором досліджено наступні чинники формування архітектури ландшафтних театрів, як: організаційні схеми влаштування сценічного майданчика; конфігурація амфітеатру по відношенню до сцени; шляхи евакуації відвідувачів з глядацького залу при виникненні аварійних ситуаціях; визначення оптимального кута ухилу глядацького залу; архітектурно-конструктивне рішення розміщення театру (на природній або антропогенній основі).

Автором в статті аналізується вплив на формування архітектури ландшафтних театрів за рахунок: системи компонування та облаштування сценічного майданчика; при застосуванні спеціальних технологічних прийомів і технічних засобів; шляхом врахування мобільності театру;  за умовами синтезу при розташуванні сцени відносно глядацького амфітеатру; за використанням засобів зеленої архітектури та дизайнерських рішень при організації простору театру.

Посилання

Быков, В.Е., 1954. Архитектура открытых театров. Москва: Гос. изд-во литературы по строительству и архитектуре.

Гриманов, А.А., 2006. О взаимодействии пространственной структуры открытых театров с ландшафтной средой. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 10, с.40-48.

Гуменник, І.В., 2018. Принципи та засоби архітектури в типології ландшафтних театрів України ХХІ століття. Архітектурний вісник КНУБА, 14-15, c.687-694.

Куцевич, В.В., 2007. Еволюція формування об’єктів культури та дозвілля. Збірник дослідницькі та науково-методичні праці «Українська академія мистецтва», 14, с.248-260.

Мосина, М.А., 1982. Функциональные и сценографические требования к сооружениям для массовых зрелищ. Научный информационный сборник. «Сценическая Техника и Технология». Сценография и архітектура, 3, с.6-9.

Окунева, Э.И. та Мосина, М.А., 1981. О типологии летних зрелищных сооружений в парках (на примере ПКиОРСФСР). Научный информационный сборник «Сценическая Техника и Технология». Сценография и архітектура, 3, с.13-17.

Проскуряков, В.І. 2004. Архітектура українського театру. Простір і дія: Монографія. 2-ге вид. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», Вид-во «Срібне слово».

Проскуряков, В.І. та Гуменник, І.В., 2014. Попередня пропозиція принципів архітектурної типології відкритих та «ландшафтних» театрів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура, 793, с.94-101.

Сафонов, А.А. та Сафонова, А.А., 2009. Открытые театры, их типология и возможности использования в условиях Крыма. Збірник наукових праць «Будівництво та техногенна безпека», 27, с.22-25.

Cheney, S., 2012. The Open-Air Theatre. Lenox: HardPress Publishing.

Waugh, F.A., 2008. Outdoor Theatres. Vancouver: Read Books.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-12

Номер

Розділ

Articles