ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ СМАРТ-КВАРТИРИ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНОГО МЕШКАНЦЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.172-177

Ключові слова:

дизайн-проектування, смарт-квартира, архітектурно-планувальна організація, мало мобільний мешканець, безбар’єрність середовища, меблі-трансформери

Анотація

В статті розглядається проблема дизайн-проектування смарт-квартири як новий рівень історичного розвитку малогабаритного житла. Мета дослідження – виявити прийоми формування інтер’єру малометражної житлової чарунки з врахуванням вимог комфортного проживання маломобільного мешканця. Виявлені фактори, які обумовлюють комфортність середовища житлової чарунки та засоби, які дозволяють створити умови для забезпечення зручного перебування і життєдіяльності в умовах обмеженої площі. Як один із аспектів формування дизайну інтер’єру смарт-квартири розглядається застосування меблів-трансформерів. Проведена класифікація меблів-трансформерів за рівнем трансформації: меблі, які змінюють своє положення без зміни функції; меблі, які поєднують в собі кілька функцій; просторовий «житловий куб». Виявлені основні напрямки архітектурно-планувальної організації смарт-квартир: квартира готельного типу, квартира-студія, квартира з двома приміщеннями, та їх можливості щодо організації основних функціональних зон. Розроблені і наведені принципові доцільні архітектурно-планувальні схеми смарт-квартир з прикладами їх зонування, розміщення меблів та вирішення інтер’єру.  Виявлено, що для створення безбар’єрного житлового середовища для маломобільного мешканця найбільш прийнятними є схеми квартири з двома приміщеннями або квартири – студії, що обумовлено розміром і квадратною формою плану, які дозволяють організувати пересування і доступ до меблів мешканцю на візку. На основі комплексного врахування  вимог щодо комфортності середовища, нормативних вимог щодо безбар’єрності простору, особливостей застосування меблів-транформерів, композиційних прийомів організації простору, вимог ергономічності і енергоефективності, застосування новітніх технологій і сучасних екологічних оздоблювальних матеріалів,   розроблена і впроваджена в реальному проектуванні дизайн-концепція смарт-квартири для мало мобільного мешканця.  Наведений опис проектної розробки з обґрунтуванням прийнятого рішення. За результатами проведеного дослідження сформульовані рекомендації щодо формування інтер’єру смарт-квартири для маломобільного мешканця, серед яких: «вільна підлога», доступ та зручність користування меблями, обладнанням і технічним оснащенням; використання меблів-трансформерів

Посилання

Босий І.М. Формування і трансформації об’єктів у дизайні меблів : Автореферат дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.07- дизайн/Іван Михайлович Босий; Харківська державна академія дизайну і мистецтв.- Харків, 2018, -24с.

Гнат Г. О. Формування планувальної структури квартир соціального і доступного житла : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури : 18.00.02 – архітектура будівель та споруд / Галина Олександрівна Гнат; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2013. - 22 с.

Гнесь І. П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції: монографія / І.П.Гнесь. -Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.- 652с.

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд.-К.: Мінрегіонбуд, 2018.-99с.

Эргономика для инвалидов [online] Доступно: <http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/20410/ergonomics_p4-9.pdf? sequence=1> [Дата звернення 21 вересня 2020]

THE LIVING CUBE BY TILL KOENNEKER [online] Доступно: <http://homeli.co.uk/the-living-cube-by-till-koenneker/> [Дата звернення 21 вересня 2020]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-12

Номер

Розділ

Articles