ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ МІСТОБУДІВНОГО ОБ’ЄКТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.114-125

Ключові слова:

Міграція, міграційні переміщення, зона напруження, агломерація, просторовий каркас, функція трудового тяжіння, щотижнева і маятникова міграція, приймаючі та буферні регіони

Анотація

Досліджуючи та аналізуючи проблеми міграції населення колишнього СРСР встановлено, що планове розташування нового або розширення існуючого виробництва чітко співпадало з переміщенням у ці регіони певних верств населення з метою його працевлаштування.

Проблемам розвитку теорії розселення із втратою планувальної складової у розробці систем розселення і генеральних планів міст в нових ринкових (соціально-економічних) умовах присвячено блок досліджень російських містобудівників, а саме: Бочаров Ю.П., Бєлоусов В.М., Владіміров В.В., Малоян Г.А., Лежава І.Г. та інші.

Проблемам розвитку теорії розселення на Україні, системі розселення та розробці генеральних планів в сучасних ринкових умовах (1992 – 2014 рр.) присвятили своє дослідження провідні вітчизняні містобудівники та урбаністи. Ось тільки деякі з них: Фільваров Г.К., Єжов В.І., Дьомін М.М., Лаврик Г.І., Репін В.М., Тимохін В.О., Шкодовський Ю.М., Рудницький А.М. та інші.

На основі аналізу та дослідження в статті  наведено етапи становлення виробничих відношень, соціальні, економічні, архітектурно-просторові еволюції під тиском міграційних процесів:

  1. Формування ринку праці (місць прикладення праці) при розвитку індустрії, транспортних зв’язків та розселення (початок ХIХ – початок ХХ ст.).
  2. Урбанізація міст початку ХХ ст. за рахунок міграцій (вільних робочих рук) з близьких та віддалених агломерацій.
  3. Урбанізація кінця ХХ ст. за рахунок вивільнення робочих рук (розпад колгоспно-радгоспної системи).

Композиційно-планувальна просторова структура міста під тиском міграційно-транспортних процесів визначається наступними аспектами: ієрархія міста в загальній мережі населених пунктів; рівень громадської транспортної мережі міста; мобільність мешканців міста; розташування привабливих для мігрантів об’єктів в міській планувальній структурі; соціально-демографічні характеристики мешканців. Території міст з розвиненим виробництвом стають полюсами розвитку промислової індустрії з новітніми технологіями, а також центрами ділового бізнесу.

Посилання

Dr. Allen Clark (10-13 August 2008). Urban Adaptation to Environnaental Change: An Intrgrated Approach to Risk. “The Urban Transformation in Asia: Polisy Implication of Decentralizattion”: seminar – Challenges and Opportunities (Honolulu, Hawai, USA).

Dr. Aprodicio Laguiany (10-13 August 2008). Multi – Soure Urban Infrastructure Planning, Finause, and Development. “The Urban Transformation in Asia: Polisy Implication of Decentralizattion”: seminar – Challenges and Opportunities (Honolulu, Hawai, USA).

Dr. Bindu Lohani (10-13 August 2008). Governanse and Financi: Challenges of Urban Infrastructure Development. “The Urban Transformation in Asia: Polisy Implication of Decentralizattion”: seminar – Challenges and Opportunities (Honolulu, Hawai, USA).

Mr. Gordon Feller (10-13 August 2008). Multi - Soure Urban Infrastructure Planning, Finause, and Development. “The Urban Transformation in Asia: Polisy Implication of Decentralizattion”: seminar – Challenges and Opportunities (Honolulu, Hawai, USA).

Dr. Meryam Golnaraghi (10-13 August 2008). Globazation of Urban Risk. “The Urban Transformation in Asia: Polisy Implication of Decentralizattion”: seminar – Challenges and Opportunities (Honolulu, Hawai, USA).

Dr. Shahid Yusuf. (10-13 August 2008). Fiscal and Administrative Capacities of Local Governments. “The Urban Transformation in Asia: Polisy Implication of Decentralizattion”: seminar – Challenges and Opportunities (Honolulu, Hawai, USA,

Dr. Tim Campbell. (10-13 August 2008). Urban Decentralization in Asia-Trends and Issaes. “The Urban Transformation in Asia: Polisy Implications of Decentralizattion”: seminar – Challenges and Opportunities (Honolulu, Hawai, USA)

Височин І.А. 2015. Науково-проектне моделювання методів формування структурно-композиційно-планувального характеру території (міграційна привабливість). Архітектура і будівництво. Сборник науч. трудов SWorld (в наукометрической базе РННЦ). Москва: Вып. №1 (38). c. 22-29.

Височин І.А. 2015. Взаємовідношення міграційних переміщень населення і розвиток містобудування. Архітектура і будівництво. Сборник науч. тудов SWorld (в наукометрической базе РННЦ). Москва: Вып.№1 (38). c. 39-54.

Височин І.А. 2013. Композиційна організація просторової системи щодобової міграції у мегаполісі: дис. … доктора архітектури:18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Височин Іван Андрійович. Суми, с. 299.

Височин І.А. 2013. Проксемічні проблеми двох укладів життя: монографія Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 292 с.

Височин І.А. 2007. Встановлення рівня культури у міських просторах на щодобових міграційних шляхах Науковий вісник будівництва. Харків: c. 18 – 28.

Височин І.А. 2017. Методи структурної реорганізації урбанізованих систем: монографія. Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія -1», с. 82

Ребайн Т.Я. 1980. Формирование системы расселения на территории Куйбышевской области (тезисы). Материалы 20-й Международной научной конференции «Творческий вклад молодых ученых-строителей и проектировщиков в пятилетку эффективности и качества». – КуИСИ. Т.1. с. 27-29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-12

Номер

Розділ

Articles