МЕДІАМИСТЕЦТВО У СУЧАСНОМУ СИНТЕЗІ МИСТЕЦТВ В АРХІТЕКТУРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.26-32

Ключові слова:

архітектурний простір, медіатехнології, медіамистецтво, мультимедіа технології

Анотація

У статті обгрунтовується проблема синтезу медіамистецтва в сучасному синтезі мистецтв в архітектурі, надається визначення терміну «медіамистецтво», як вищої форми художнього розвитку. Приділяється увага аналізу останніх досліджень і публікацій, присвячених вивченню художної складової інтерактивного дизайну в синтезі мистецтв архітектурного простору, впливу медіатехнологій на формування архітектурного образу арт-центрів, опису тенденцій використання медіа технологій в архітектурі. Мета статті полягає у розгляданні форм медіамистецтва, їх ролі у синтезі мистецтв в архітектури. В статті зроблено акцент на об'єкти, створені та втілені в Україні, описано синтез мистецтв під кутом впливу медіамистецтва на сприйняття людини та окреслено перспективи розвитку. Стисло описуються історія синтезу мистецтв в архітектурі з давніх часів, розвиток синтезу мистецтв у стилі модерн,  передумови виникнення медіамистецтва. Розглядається синтез медіамистецтва та архітектури, взаємодія з іншими видами мистецтв, саме  живопису, скульптури, музики та інших на прикладі мультимедійного центру Atelier des Lumières – «Майстерня Світу» в м. Парижі, який спеціалізується на проведенні цифрових художніх виставок; виставки «Ukraine WOW» в м. Києві, в обладнанні якої застосовуються різні форми медіамистецтва; медіафасадів у м. Києві; медіакубу на фасаді Chicago Central House, який є першою медіа-скульптурою в Європі. Також надається визначення «медіафасадів» та розглядається вплив медіатехнологій на емоційний та психологічний стан людини.   Наведені приклади взаємодії різних форм медіамистецтва з архітектурою. У висновках визначається роль медіамистецтва в архітектурі,  вплив медіатехнологій на психологію людини, окреслюються перспективи розвитку медіамистецтва в сучасному синтезі мистецтв в архітектурі.

Посилання

Енциклопедія сучасної техніки. Будівництво. [Електронне джерело] – Режим доступу до ресурсу: http://bibliograph.com.ua/spravochnik-181-4/135.htm.

Словари и энциклопедии на академике. [Електронне джерело] – Режим доступу до ресурсу: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16149.

Прохоров С.А., Шадурин А.В., Прохоров Н.С. Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. № 30. УДК 7.036. DOI: 10.17223/22220836/30/16.

Костюченко О.А. Вплив медіа-технологій на формування архітектурного образу арт-центру / Авіа-2015: ХII міжнародна науково-практична конференція, 28-29 квітня 2015 р. – К.: НАУ, 2015.– Т.2.– С. 5-6.

Костенко О.Я. Медіа-архітектура – нові функції громадських комплексів. / Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.:Кнуба, 2014. – С. 258-269.

Сарабьянов Д.В. Стиль Модерн. Истоки. История. Проблемы. Москва: Искусство, 1989. — 294с.

ATELIER DES LUMIERES. Парижская «Мастерская Света» [Електронне джерело] – Режим доступу до ресурсу: https://www.obonparis.com/ru/magazine/atelier-des-lumieres-van-gogh-starry-night.

Ukraine WOW [Електронне джерело] – Режим доступу до ресурсу: https:// uk.wikipedia.org/wiki/Ukraine_WOW

Перманентная медиа-скульптура в комплексе с медиа-фасадом ЖК Chicago Central House [Електронне джерело] – Режим доступу до ресурсу: http://expolight.net/ru/projects/item/150#24.

Колин Эллард. Среда обитания: Как архитектура

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-12

Номер

Розділ

Articles