АРХАЇЧНІ ТРАДИЦІЇ В КЕРАМІЦІ БОГУСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ

Автор(и)

  • Olena Sidorova
  • Vitalii Korochanskyi

DOI:

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2019.20.152-161

Ключові слова:

ceramics of the Boguslav district, national, Dybinetsky masters of ceramics, tableware, paganism, domestic idols, zoomorphic forms, traditions

Анотація

У статті розглянуто  вплив української культури на сучасні дизайнерські тенденції в кераміці Богуславського району. Язичницький світогляд древніх слов’ян, духовна та культурна спадщина Київської Русі стали першоосновою для національного мистецтва. Релігійні вірування мали великий вплив на повсякдення  пращурів українців і знайшли своє відображення у тематиці та формі глиняних виробів Богуславського району. Важливу роль в оздобленні народної кераміки зіграли архаїчні язичницькі міфологічні сюжети, побутові божки та тотемні тварини (русалки, домовики, бики, козли, коти, домовики на козлах, півні, триголові змії-перевертні, риби, сирени, однороги) та побутова тематика. Після прийняття християнства язичницькі божки-обереги таємно існували у вигляді іграшок та прикрас. В кінці ХІХ та на початку ХХ ст. на хвилі інтересу до містицизму, символізму та народної культури зображення божків-оберегів та звірів-тотемів  дибинецькі майстри широко використовували  у формах  керамічного посуду. В 1960-1980х роках ці традиції були продовжені в народних керамічних промислах. Зараз сучасні молоді майстри знову звертаються до витоків народної культури, традиційних для дибинецької кераміки форм та декоративних прийомів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-18

Номер

Розділ

Issue 20-21 (2020)